Steun een team

Ook zonder te fietsen kan je bijdragen. Volg de teams en hun uitdaging via het online klassement.

Via de ‘Steun dit team’-knop kunnen supporters hun favoriete teams steunen met een gift! Elke gift verhoogt de sponsorfactor van het gekozen team, wat hen vooruit helpt in de competitie. De punten worden bepaald door de gereden afstand te vermenigvuldigen met de sponsorfactor. Hoe meer sponsorgeld een team verzamelt, hoe hoger deze factor wordt en hoe hoger een team dus in het klassement komt.

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan Felix500. Alle giften aan de deelnemende teams worden rechtstreeks door de Stichting beheerd. Vanaf € 40 euro per jaar geeft dit aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB). Hiervoor ontvangt u in februari volgend jaar een fiscaal attest voor het totale bedrag van de gedane giften dit jaar (alle door de Stichting beheerde projecten).

Steun een team